Tlumočení snů: proč vysnívá Naked


Co sny Naked, výklad spánku

Dream Miller

Pokud jste snili, že jste nahý, slibuje nějaké nemorální záležitosti, skandál. Jiní byli nahý – to znamená, že se budou kriminálníci snažit zvednout vás. Úspěch může být překážkou pro nemoc.


Sní o nahé

Dream loft

Pokud byli lidé ve snu vystaveni – úplně nebo na spodní prádlo, může to být považováno za velmi důležitou událost. Často je tento druh sny odrazem zranitelnosti, která se skrývá za vnější sebevědomí a vychází z podstaty našich pečlivě ukrytých z okolní sféry. Zakrytí může být buď vědomé (například skrývání tabu) nebo méně vědomé. Budeme vycházet z následujících závěrů: pokud jsou naši sousedé známí druhým, nebudeme jim zcela přijati a pochopeni. A ještě víc – budeme zcela bezbranní. Charakteristickým rysem snů, na kterých je nahota, je zpětná vazba, která existuje se slavným příběhem o nových šatech krále, ve kterém byl nahý, ale dvořanové chválili jeho novou výbavu ve všech ohledech. ve snech, kde je nahota přítomna, dokonale dobře rozumíte tomu, že nemáte vůbec žádné šaty nebo alespoň nekompletní – navzdory skutečnosti, že lidé kolem vás to považují za zcela lhostejné. Pokud však sami nějak reagujete na váš nestandardní vzhled, ostatní si to okamžitě všimnou. Je pravděpodobné, že vaše podvědomí je stále unaveno, abyste podpořili svou “fasádu”, váš vzhled, otevřený společnosti. Spánek naznačuje, že možná je čas porovnat užitečnost skrývání a odhalení některých kvalit Vaší osobnosti. Toto hodnocení může být univerzální a vztahuje se na všechny oblasti života nebo se vztahuje k určité osobě nebo mezilidské vztahy, které vyžadují větší upřímnost z vaší strany.


Sny o Nakedu, co to znamená

Dream sen Hasse

Podívejte se na svou vlastní nahotu – k nemoci; někdo jiný – na spory a potíže. Pokud jste si mysleli, že jste nahý, pak takový sen vyžaduje, aby neovlivňoval pocity jiných lidí, zejména těch, které jste vy.


Je nahá ve snu, co?

Esoterický sen interpretace

Být nahý – nemoc, kterou raději skrýváte od ostatních. Velké množství nahých lidí předchází válku nebo lidské ztráty v důsledku katastrofy. Nahé děti sní o ztrátě svých blízkých.


Co sny Naked

Dream Dream Meneghetti

Obraz nahého těla je známkou ostražitosti, plachosti, kterou subjekt zažívá ve vztahu k vlastní pravé podstatě. Zkušeností hanby za jejich nahotu je personifikace zákazu nebo potlačení pozitivních aspektů jejich osobnosti.


Zasnený nahý

Anglická interpretace snů

Vidět sebe nahá je nešťastnost, chudoba, hanba. Lidé sny o rodinném předsudku cizoložství, chudoby a dětí s dysfunkčním osudem.


Nakonec ve snu

Francouzský sen

Vidět sebe nahý – takový sen znamená, že se můžete dostat špatně; čelíte ztrátě reputace. Nahota přítele nebo milovaného člověka je sen na hádku. Zasněný, krásný nahý muž je předzvěstí úspěchu, štěstí a dobrého zdraví.


Snít o něčem jiném?

© Copyright 2018 - Krása a zdraví

QuickChic Theme • Powered by WordPress