Vysvětlení snů: co sní o Horuse


Co sní o Horuse, výkladu spánku

Dream loft

Hory jsou personifikací posvátné půdy vznešenosti nebo nebezpečí. Možná máte rádi, že jste v horách, ale protože se objevují ve snu. Hory jsou schopny vštípit do vás pocit lásky k životu, přírodě, ke vzniku pocitu znovuzrození.


Sen o Horuse

Tlumočení snů Tsvetkova

Stromy pokryté hory předstírají nevěru; nahý – úzkostlivý. Lezení a dosažení vrcholu – k úspěchu; – selhání; viz – na obtíže.


Snila o Horuse, co to znamená

Dream sen Hasse

Podívejte se na hory – získáte ochranu; v horách a nahoru – na složitosti a; pokrytý dřevem – ke zradě; c – vyhrát; požár-dýchání – k velkému nebezpečí; se zasněženými vrcholy – myšlenky budou vznešené; nahý – na úzkost; být obklopeni horami – využívat své schopnosti; stoupá na vrchol, ztratí sílu pro další stoupání – znamená to, že situace vaší záležitosti se zhorší.


Hora ve snu – to je co?

Esoterický sen interpretace

Viděli jste horu – uvažujete o novém projektu, který bude úspěšný. Stoupat – vaše cesta bude úspěšná. Klesat – na marné úsilí. Klouzání dolů – takový sen vyžaduje extrémní opatrnost.


Jaký je sen o Horuse

Dream Dream Meneghetti

Sny o horách naznačují touhu vidět z vrcholu něco nového, rozšiřovat horizont ontic- kého vize (holistický pohled na realitu), naznačující potřebu seberealizace. Z tohoto důvodu se pohyb na vrchol hory vyznačuje odstraněním různých represí, uvolněním potlačených funkcí a především vysokým stupněm interakce mezi In-se a “já”, když se hranice pochopení podstaty věcí rozšiřují na ontickou vizi.


Zasněžená hora

Snění dlouhé

Pokud ve snu vylezl strmé hory, je to sen velkých obtíží. Pokud jste vylezli s obtížemi, všichni se potýkají a přestanou se dýchat, pak se řešení problému neděje okamžitě a dočasně zůstanete. Pokud by nárůst byl snadný, brzy a rychle se vypořádáte s obtížemi – je to možné, že s pomocí milovaných.


Hora ve snu

Anglická interpretace snů

Ve snu jste vylezli do strmé skalní hory – to naznačuje, že ve skutečnosti bude váš život zatížen tvrdou prací a množstvím důvodů pro smutek. Všechny pokusy vybojovat pro sebe nejlepší osud budou překonány nepředvídatelnými nepříznivými okolnostmi. Existuje šance, že nikdy nebudete moci vzrůst kvůli katastrofám, které na vás padnou. Pokud však získáte trpělivost a filosofický postoj k tomu, co se děje, můžete vše překonat.


Co sní o Horuse, výkladu spánku

Moderní sen

Hora sní o překážkách a varuje, že váš sen, kterému jste nedávno poskytli veškerou svou sílu, zůstane senem. Vezměte si to za samozřejmost, nechte Sisyfa někomu jinému a vyberte jiné zaměstnání.


Snít o něčem jiném?


Tags: ,

Leave a Reply

© Copyright 2018 - Krása a zdraví

QuickChic Theme • Powered by WordPress